שלום ותודה רבה שפנית אלינו! לפני שנשוחח על המקרה, נשמח להכיר 🙂
מה הם סכומי ההשקעה הנדרשים?
מקדמה לעורך הדין:
חוות דעת מומחים:
האם ברשותך עיון ראשוני מהמומחה \ המומחים שציינת?
אנא בחר מהרשימה למטה:
דמי מחיה:
אגרה:
ערובה להוצאות:
הוצאות נוספות (איסוף חומר, שכר מגשרים \ בוררים):
הפרטים הנ"ל חשובים לנו כדי להעריך את הבקשה במהירות וביעילות. אנא השב\י כמיטב יכולתך:
הנפגע והכנסתו:
* תאריך לידה
האירוע והנזק:
מה זהות המבטחת?
האם ישנה הודאה בחבות?
האם נשלחה דרישה לתשלום תכוף?
האם מונה מומחה מטעם ביהמ"ש או הסכמת הצדדים?
* האם התאונה ארעה בעבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה?
* האם בוצעה פניה למל"ל בגין התאונה נשוא הבקשה?
* האם הניזוק פנה למל"ל מסיבה אחרת בעבר?
האם הוגשה תביעה לביהמ"ש בגין האירוע?
לאיזה בית משפט בכוונתך להגיש את התביעה?
לאיזה בית משפט?
האם מוטלים עיקולים \ שיעבודים על כספי הניזוק?
האם הניזוק פושט רגל?
מסמכים וקבצים:
אנא צרף מסמכים שיסייעו לנו להבין טוב יותר את התביעה ואת נסיבותיה (בתוך כך –סיכום פגישות עם הלקוח \ פניות שבוצעו למומחים ותשובותיהם \ אם הוגשה תביעה – כתב תביעה, כתב הגנה ונספחיהם \ כל חומר רלוונטי אחר)
לפני סיום, נשמח לשמוע את ההערכתך באשר לסכום התביעה, לסיכויי הצלחתה ולמשך הזמן הצפוי לניהולה (ברור לנו שמדובר בהערכה בלבד)*
Thanks you pattern logo

תודה רבה!

פנייתך הועברה כעת לוועדת ההשקעות של החברה. ככל שבידינו כל החומר הדרוש לצורך קבלת החלטה, נשיב בהקדם.

חשוב לנו לומר שאנו כאן עבורך לא רק עכשיו, אלא גם לאורך ההליך, לכל דבר שנוכל לסייע בו.

בהצלחה ונשתמע בקרוב!